Konkurs „Czytelnia 3000”

1.Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o.

Konkurs „Czytelnia 3000″ trwa od 14:00 06.10.2022 do 10:00 14.10.2022

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu ,,Czytelnia 3000″.

Przewidujemy dwóch zwycięzców wyłonionych z komentarzy na grupie.

 

Zasady konkursu

  1. Bycie członkiem grupy Czytelnia Wydaje nam się na Facebooku.

2) Napisanie pod postem konkursowym komentarza z odpowiedzią na pytania „Dlaczego dołączył*ś do naszej czytelni?”, „Czego brakuje w naszej czytelni, co byś zmienił* lub dodał*?”

3) Uczestnik musi wybrać nagrodę spośród dwóch możliwości.

Autorzy najbardziej kreatywnych komentarzy otrzymają:

Przewidziane są 2 nagrody:
1. Bon do księgarni na 100 zł
2. Wybrana książka podpisana przez książkowych twórców internetowych

Wyniki pojawią się do 20 października 2022 w osobnym poście na grupie.

 

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Wydawnictwo Poznańskie, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl

 

Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy będą przetwarzane:

 

w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,

 

w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,

w celach marketingowych.

Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

 

Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, korzystając z podanego powyżej adresu mailowego. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestników:

imię i nazwisko,

nazwa profilu konta na Instagramie.

 

Administrator danych będzie zbierał ponadto od Zwycięzcy następujące dane:

adres do korespondencji (wysyłki nagrody).

 

Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz Administratora, w tym: dostawca poczty elektronicznej, firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów informatycznych Administratora. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane z racji wykorzystania platformy Instagramowej zostaną upublicznione w Internecie, a sama platforma jest wpisana do privacy shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

Dane Zwycięzcy zostaną opublikowane na profilu Instagramowym Wydaje nam się.

 

Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

 

 

Więcej informacji na temat praktyk przechowywania danych przez Administratora można znaleźć pod linkiem http://www.wydawnictwopoznanskie.com/PL-H26/polityka-prywatnosci.html