Konkurs „Jesienne wyzwanie”

1.Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o.
Konkurs „Jesienne wyzwanie” trwa od 23.09.2022 do 30.09.2022 do godziny 20:00. Wyniki podane zostaną 5.10.2022 do godziny 16:00
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu „Jesienne wyzwanie”

Nagrodą w konkursie jest jesienny box: wybrana książka dostępna w księgarni Wydaje nam się oraz dodatki. Wygrywa jedna osoba. Konkurs odbywa się na Instagramie księgarni Wydaje nam się.

Zasady konkursu
1)Obserwowanie profilu @wydajenamsie na Instagramie.

2) Każdego dnia na Stories profilu @wydajenamsie publikowany będzie nowy temat. Konkurs będzie trwał 7 dni i zawierał 7 tematów. Zadaniem uczestników jest dodawać na Stories swojego profilu (musi być publiczny) zdjęcie, które będzie interpretacją tematu dnia i oznaczyć profil @wydajenamsie.

Przewidujemy 1 zwycięzcę. Autor najbardziej kreatywnych zdjęć otrzyma jesienny box. Zwycięzca ogłoszony zostanie za pośrednictwem Instastories księgarni Wydaje nam się oraz poinformowany w wiadomości prywatnej
Polityka prywatności
Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Wydawnictwo Poznańskie, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl

Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy będą przetwarzane:

w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,

w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,
w celach marketingowych.
Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, korzystając z podanego powyżej adresu mailowego. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestników:
imię i nazwisko,
nazwa profilu konta na Instagramie.

Administrator danych będzie zbierał ponadto od Zwycięzcy następujące dane:
adres do korespondencji (wysyłki nagrody).

Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz Administratora, w tym: dostawca poczty elektronicznej, firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów informatycznych Administratora. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane z racji wykorzystania platformy Instagramowej zostaną upublicznione w Internecie, a sama platforma jest wpisana do privacy shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Dane Zwycięzcy zostaną opublikowane na profilu Instagramowym Wydaje nam się.

Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

Więcej informacji na temat praktyk przechowywania danych przez Administratora można znaleźć pod linkiem http://www.wydawnictwopoznanskie.com/PL-H26/polityka-prywatnosci.html

Bestsellery

28,14 zł 46,90 zł

69,00 zł

32,94 zł 54,90 zł

25,80 zł 46,90 zł

41,94 zł 69,90 zł

29,94 zł 49,90 zł