REGULAMIN konkursu „Domownicy Targów Książki”

REGULAMIN konkursu „Domownicy Targów Książki

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o.
 2. Konkurs „Domownicy Targów Książki” trwa od 08.10.2020 godz. 10:00 do 11.10.2020 r. godz. 23:59
 3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie:
 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu „Domownicy Targów Książki”.

II. Zasady konkursu
1. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu posta na swoim profilu instagramowym lub opublikowania zdjęcia w komentarzu pod postem na facebooku Wydaje nam się z autorskim zdjęciem i opisem odpowiadającym na pytanie „Jak spędzasz Domowe Targi Książki?”.

2. Opis powinien być opatrzony hasztagami #wydajenamsie #domowetargiksiazki.

3. Uczestnik konkursu „Domownicy Targów Książki” nie może brać udziału w konkursie na obu platformach, czyli Facebooku i Instagramie.

4. Jeżeli uczestnik konkursu bierze udział na Facebooku, to autorskie zdjęcie zamieszczone w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Wydaje nam się, musi zostać opatrzone opisem odpowiadającym na pytanie konkursowe, hasztagami konkursowymi.

5. Jeśli uczestnik konkursu bierze udział na Instagramie, ma obowiązek opublikować na swoim prywatnym profilu autorskie zdjęcie zostać opatrzone opisem odpowiadającym na pytanie konkursowe, hasztagami konkursowymi oraz oznaczyć na zdjęciu profil Wydaje nam się.

6. W przypadku udziału w konkursie na Instagramie warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadania publicznego konta na Instagramie do 14.10.2020 r. oraz w zależności od platformy na której uczestnik bierze udział, ma obowiązek polubić profil instagramowy sklepu Wydaje nam się – https://www.instagram.com/wydajenamsie lub profil na facebooku Wydaje nam się – https://www.facebook.com/wydajenamsie/.

III. Nagrody

 1. Nagrodzone zostanie 10 zgłoszeń konkursowych, 5 na facebooku oraz 5 na instagramie.
 2. Nagrodzone osoby otrzymają dowolną książkę dostępną w księgarni www.wydajenamsie.pl oraz upominek.
 3. Organizator konkursu wyłoni zwycięzców oraz wyróżnionych w dniu 13.10.2020 r.
 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na instagramie https://www.instagram.com/wydajenamsie/ oraz facebooku https://www.facebook.com/wydajenamsie/, a zwycięzcy zostaną dodatkowo powiadomieni w wiadomości prywatnej.
 5. Na kontakt od laureatów czekamy do dnia 14.10.2020 r. godz. 23:59, po tym terminie nagroda przepada.

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Wydawnictwo Poznańskie, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl
 3. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy będą przetwarzane:
 4. w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,
 5. w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,
 6. w celach marketingowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
 8. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, korzystając z podanego powyżej adresu mailowego. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestników:
 • imię i nazwisko,
 • nazwa profilu konta na Instagramie.
 1. Administrator danych będzie zbierał ponadto od Zwycięzców następujące dane:
 • adres do korespondencji (wysyłki nagrody).
 1. Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz Administratora, w tym: dostawca poczty elektronicznej, firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów informatycznych Administratora. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane z racji wykorzystania platformy Facebook zostaną upublicznione w Internecie, a sama platforma jest wpisana do privacy shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
 2. Dane Zwycięzców zostaną opublikowane na profilu Instagramowym Wydaje Nam Się.
 3. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 4. Więcej informacji na temat praktyk przechowywania danych przez Administratora można znaleźć pod linkiem http://www.wydawnictwopoznanskie.com/PL-H26/polityka-prywatnosci.html