REGULAMIN konkursu „Kalendarz Adwentowy Wydaje nam się”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o.
 2. Konkurs „Kalendarz Adwentowy Wydaje nam się” trwa od 16.12.2020 godz. 20:00 do 23.12.2020 r. godz. 23:59
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu „Kalendarz Adwentowy Wydaje nam się”

  II. Zasady konkursu

  1. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu posta na swoim profilu instagramowym z autorskim zdjęciem i opisem odpowiadającym na pytanie „Skąd znasz księgarnię Wydaje nam się i co Ci się w niej podoba?”
  2. Opis powinien być opatrzony hasztagami #wydajenamsie #kalendarzadwentowywns #ksiegarniawydajenamsie
  3. Uczestnik konkursu, ma obowiązek opublikować na swoim prywatnym profilu autorskie zdjęcie oraz opatrzyć je opisem odpowiadającym na pytanie konkursowe, hasztagami konkursowymi oraz oznaczyć na zdjęciu profil Wydaje nam się.
  4. Uczestnik przystępując do konkursu ma obowiązek obserwować profil @wydajenamsie, polubić zdjęcie konkursowe i opublikować je na swoim stories.
  5. W przypadku udziału w konkursie warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadania publicznego konta na Instagramie do 24.12.2020 r.

III. Nagrody

 1. Trzech głównych zwycięzców otrzyma po jednym voucherze o wartości 100 zł na zakupy w księgarni Wydaje nam się. Voucher będzie aktywny do 31.01.2021 r.
 2. Organizator konkursu wyłoni zwycięzców 1 dzień po zakończeniu konkursu.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w poście na instagramie https://www.instagram.com/wydajenamsie/ 24.12.2020 r. o godz. 10:00.

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Wydawnictwo Poznańskie, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl
 3. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy będą przetwarzane:
 4. w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,
 5. w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,
 6. w celach marketingowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
 8. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, korzystając z podanego powyżej adresu mailowego. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestników:
 • imię i nazwisko,
 • nazwa profilu konta na Instagramie.
 1. Administrator danych będzie zbierał ponadto od Zwycięzców następujące dane:
 • adres do korespondencji (wysyłki nagrody).
 1. Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz Administratora, w tym: dostawca poczty elektronicznej, firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów informatycznych Administratora. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane z racji wykorzystania platformy Facebook zostaną upublicznione w Internecie, a sama platforma jest wpisana do privacy shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
 2. Dane Zwycięzców zostaną opublikowane na profilu Instagramowym Wydaje nam się.
 3. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 4. Więcej informacji na temat praktyk przechowywania danych przez Administratora można znaleźć pod linkiem http://www.wydawnictwopoznanskie.com/PL-H26/polityka-prywatnosci.html