Regulamin konkursu „Miłośnicy Książek”

REGULAMIN konkursu „Miłośnicy Książek”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o.

2. Konkurs „Miłośnicy Książek” trwa od 07.08.2020 godz. 10:00 do 09.08.2020 r. godz. 23:59

3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: https://wydajenamsie.pl/regulamin-konkursu-milosnicy-ksiazek/

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu „Miłośnicy książek”.

II. Zasady konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu posta na swoim profilu instagramowym z autorskim zdjęciem i opisem odpowiadającym na pytanie „Dlaczego jesteś miłośnikiem/czką książek?”.

2. Opis postu powinien być opatrzony hasztagami #wydajenamsie #milosnicyksiazekwns, a zdjęcie oznaczone profilem instagramowy sklepu Wydaje nam się https://www.instagram.com/wydajenamsie/.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadania publicznego konta na Instagramie do 11.08.2020 r. oraz polubienie profilu instagramowego sklepu Wydaje nam się – https://www.instagram.com/wydajenamsie/.

III. Nagrody

1. Nagrodzone zostanie trzynaście zgłoszeń konkursowych.

2. Nagrodą za 1 miejsce jest bon o wartości 200 zł do zrealizowania w sklepie www.wydajenamsie.pl oraz paczka niespodzianka dla miłośnika książek.

3. Nagrodą za 2 miejsce jest paczka niespodzianka dla miłośnika książek.

4. Nagrodą za 3 miejsce jest paczka niespodzianka dla miłośnika książek.

5. Nagroda dla 10 wyróżnień z upominkami w postaci książki i gadżetu.

6. Organizator konkursu wyłoni zwycięzców oraz wyróżnionych w dniu 10.07.2020 r.

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Instagramie https://www.instagram.com/wydajenamsie/, a zwycięzcy i wyróżnieni zostaną dodatkowo powiadomieni w wiadomości prywatnej.

8. Na kontakt od laureatów czekamy do dnia 14.07.2020 r., po tym terminie nagroda przepada.

IV. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Wydawnictwo Poznańskie, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl

3. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy będą przetwarzane:

a. w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,

b. w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,

c. w celach marketingowych.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

5. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, korzystając z podanego powyżej adresu mailowego. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

7. Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestników:

· imię i nazwisko,

· nazwa profilu konta na Instagramie.

8. Administrator danych będzie zbierał ponadto od Zwycięzców następujące dane:

· adres do korespondencji (wysyłki nagrody).

9. Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz Administratora, w tym: dostawca poczty elektronicznej, firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów informatycznych Administratora. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane z racji wykorzystania platformy Facebook zostaną upublicznione w Internecie, a sama platforma jest wpisana do privacy shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

10. Dane Zwycięzców zostaną opublikowane na profilu Instagramowym Wydaje Nam Się.

11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

12. Więcej informacji na temat praktyk przechowywania danych przez Administratora można znaleźć pod linkiem http://www.wydawnictwopoznanskie.com/PL-H26/polityka-prywatnosci.html