Konkurs Back2School x Ogarniam się

1.Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o.

Konkurs „Ogarniam się” trwa od 12:00 25.09 do 23:59 31.08.2023. Planer, naklejki i wkłady moli książkowych „Ogarniam się” zostały przekazane w ramach współpracy z firmą Ogarniam się.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu „Ogarniam się”.

Przewidujemy jedną osobę zwycięską na podstawie kreatywności zamieszczonego komentarza, będącego odpowiedzią na konkursowe pytanie.

Nagrodą w konkursie jest: planer (wzór wybiera osoba zwycięska), naklejki i wkłady moli książkowych „Ogarniam się” oraz 3 wybrane książki z księgarni Wydaje nam się.

Konkurs znajduje się na Instagramie @wydajenamsie.

Zasady konkursu:

1. Opowiedz na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym: Do jakiego szkolnego/akademickiego świata literackiego chciał*byś trafiś i dlaczego? 

2. Zaobserwuj profile @wydajenamsie i @ogarniamsie na Instagramie.

Konkurs trwa do 31.08 do godziny 23.59. Wyniki pojawią się 1.09.2023 do 16:00 na Stories profilu @wydajenamsie oraz osoba zwycięska zostanie poinformowana w komentarzu i wiadomości prywatnej.

 

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Wydawnictwo Poznańskie, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl

 

Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy będą przetwarzane:

 

w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,

 

w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,

w celach marketingowych.

Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

 

Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, korzystając z podanego powyżej adresu mailowego. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestników:

imię i nazwisko,

nazwa profilu konta na Instagramie.

 

Administrator danych oraz sponsor nagrody (tutaj: Ogarniam się) będzie zbierał ponadto od Zwycięzcy następujące dane:

adres do korespondencji (wysyłki nagrody).

 

Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz Administratora, w tym: dostawca poczty elektronicznej, firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów informatycznych Administratora. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane z racji wykorzystania platformy Instagramowej zostaną upublicznione w Internecie, a sama platforma jest wpisana do privacy shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

Dane Zwycięzcy zostaną opublikowane na profilu Instagramowym Wydaje nam się.