Polityka prywatności

DEFINICJE

Administrator – Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fredry 8, 61-701 Poznań,  zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123127, NIP 7780164955, REGON 630135117, pełni jednocześnie rolę Administratora Danych Osobowych.

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w postaci jednej lub kilku czynników takich jak: imię, nazwisko, identyfikator internetowy, adres, email, IP, lokalizacja, dane z plików cookies lub innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – portal internetowy zamieszczony pod adresem wydajenamsie.pl

Użytkownik – wszelkie osoby odwiedzające Serwis lub korzystające z jego funkcjonalności lub usług, bez względu na to czy są zalogowane, czy też nie.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz sposoby wykorzystywania plików cookies w Serwisie internetowym Administratora.

Niniejsze opracowanie opisuje podstawy prawne, cele oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz zakres informacji gromadzony w plikach cookies oraz narzędziach analitycznych.

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE

Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie przez Administratora, odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Użytkownicy odwiedzający Serwis

Administrator przetwarza dane Użytkowników, w tym dane osobowe oraz inne informacje zebrane za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, w następujących celach:

 • analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, który dokonuje analizy aktywności oraz preferencji Użytkowników w Serwisie, w celu poprawienia funkcjonalności i świadczonych usług,
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, polegający na ochronie własnych praw,
 • marketingowych – w szczególności związanej z prezentowaniem reklamy dostosowanej do preferencji Użytkownika – szczegółowe zasady opisano w dziale Marketingu.
 • technicznych – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, który wykorzystuje informacje zebrane w logach serwera w celu zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego

 

Użytkownicy rejestrujący się w Serwisie

Rejestracja Użytkownika w Serwisie wymaga podania danych niezbędnych do założenia
i obsługi konta. Podczas rejestracji można podać informacje dodatkowe (nieobowiązkowe), które Użytkownik może w każdym momencie usunąć – są one dobrowolne.

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • prowadzenia i obsługi konta w Serwisie – wówczas podstawą prawną są czynności niezbędne do wywiązania się z umowy tj. art. 6. ust. 1 lit. b) RODO, w przypadku danych nieobowiązkowych, podstawą prawną jest zgoda tj. art. 6. ust. 1 lit. a) RODO,
 • analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, który dokonuje analizy aktywności oraz preferencji Użytkowników w Serwisie, w celu poprawienia funkcjonalności i świadczonych usług,
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, polegający na ochronie własnych praw,
 • marketingowych – w szczególności związanej z prezentowaniem reklamy dostosowanej do preferencji Użytkownika – szczegółowe zasady opisano w dalszej części polityki.

Użytkownicy składający zamówienia w Serwisie

W celu złożenia zamówienia przez Użytkownika, niezbędne jest podanie danych, wymaganych do jego realizacji przez Administratora. Nie podanie danych obowiązkowych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy. Podanie danych nieobowiązkowych jest dobrowolne.

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • realizacji zamówień – wówczas podstawą prawną są czynności niezbędne do wywiązania się z umowy tj. art. 6. ust. 1 lit. b) RODO, w przypadku danych nieobowiązkowych, podstawą prawną jest zgoda tj. art. 6. ust. 1 lit. a) RODO,
 • realizacji obowiązków ustawowych – wówczas podstawą prawną jest obowiązek prawny Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności przepisy podatkowe oraz o rachunkowości,
 • analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, który dokonuje analizy aktywności oraz preferencji zakupowych Użytkowników w Serwisie, w celu poprawienia funkcjonalności i świadczonych usług,
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, polegający na ochronie własnych praw.

Formularz kontaktowy

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego lub e-maila podanego w Serwisie. W celu udzielenia odpowiedzi Administrator korzysta z danych podanych przez użytkownika. Brak danych kontaktowych skutkuje brakiem odpowiedzi ze strony Administratora.

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • identyfikacji i obsługi zapytania – wówczas podstawą prawną są czynności niezbędne do wywiązania się z umowy tj. art. 6. ust. 1 lit. b) RODO,
 • analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, który dokonuje statystyki zgłoszeń  Użytkowników w Serwisie, w celu poprawienia funkcjonalności i świadczonych usług.

Reklama kontekstowa

Administrator, w celach marketingowych, przedstawia Użytkownikowi reklamy, które
nie są dostosowane do jego preferencji.

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, który dokonuje analizy i statystyki skuteczności przedstawianych reklam.

Reklama behawioralna

Administrator, w celach marketingowych, przedstawia Użytkownikowi reklamy, dostosowane do jego preferencji. W tym celu wykorzystywane są narzędzia marketingowe serwisów Google oraz Facebook, które za pośrednictwem plików cookies przekazują preferencje Użytkowników korzystających z Serwisu.

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • dostosowania reklam do preferencji Użytkownika (profilowanie) – wówczas podstawą prawną jest zgoda Użytkownika tj. art. 6. ust. 1 lit. a) RODO.

Powyższa zgoda może być w każdym momencie odwołana przez Użytkownika, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, dotyczących plików cookies.

Newsletter

Administrator świadczy w Serwisie usługę newslettera, dzięki której Użytkownik może otrzymywać informacje na temat zapowiedzi, nowości, promocji lub rabatów. W tym celu Administrator wykorzystuje narzędzia serwisu Freshmail, które dostosowują treści do preferencji Użytkownika.

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • wysyłki newslettera – wówczas podstawą prawną są czynności niezbędne do wywiązania się z umowy tj. art. 6. ust. 1 lit. b) RODO,
 • dostosowania treści do preferencji Użytkownika (profilowanie) – wówczas podstawą prawną jest zgoda Użytkownika tj. art. 6. ust. 1 lit. a) RODO,
 • analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, który dokonuje analizy i statystyki skuteczności przesyłanych treści.

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osób odwiedzających profile społecznościowe Administratora umieszczone na następujących portalach: Facebook, Youtube oraz Instagram. Przetwarzanie danych związane jest z prowadzeniem profilu, gdzie organizowane są konkursy, promowane są wydarzenia oraz produkty.

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • promowania własnej marki oraz produktów – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO.

 

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika odwiedzającego Serwis. Zawierają miedzy innymi identyfikator, nazwę Serwisu oraz czas przechowywania na urządzeniu.

Cookies sesyjne

Informacje wykorzystywane głównie w celu dostarczenia Użytkownikowi usług drogą elektroniczną. Szczegółowe cele dotyczą:

 • podtrzymania sesji użytkownika na stronie,
 • uwierzytelnianie usług wykorzystywanych przez Użytkownika,
 • pliki zapewniające bezpieczeństwo podczas użytkowania Serwisu,
 • pliki odtwarzaczy multimedialnych używanych podczas sesji Użytkownika,
 • pliki dotyczące personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji,
 • pliki dotyczące zawartości koszyka Użytkownika, na czas trwania sesji,
 • pliki wykorzystywane przez Google Analytics w celu prowadzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu.

Cookies marketingowe

Cookies marketingowe to informacje pozyskiwane za pomocą narzędzi udostępnianych przez Facebook oraz Google w celu kierowania reklamy behawioralnej – dostosowanej do preferencji Użytkownika. Profilowanie Użytkownika w ten sposób wymaga uzyskania zgody, którą w każdym momencie można odwołać, zmieniając ustawienia przeglądarki w zakresie plików cookies. Informacje na temat zmiany ustawień przeglądarki można uzyskać w dziale pomocy samego oprogramowania lub klikając na poniższe linki:

Firefox

Internet Explorer

Opera

Safari

Microsoft Edge

 

Użytkownik może zablokować dostęp Google Analytics do danych związanych z jego aktywnością w Serwisie, instalując dodatek udostępniany przez firmę Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Użytkownik może zmienić na swoim profilu w Facebook ustawienia reklam behawioralnych, za pomocą dostępnych narzędzi:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

Odbiorcy danych

W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym udostępnia dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

Administrator korzysta wyłączenie z usług tych podmiotów, którzy zapewniają odpowiedni poziom techniczny jak i organizacyjny, aby przetwarzanie spełniało wymagania RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub ich grupom:

 • firmy kurierskie – w przypadku dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia dane Użytkownika, przewoźnikowi w zakresie niezbędnym do dostarczenia przesyłki,
 • firmy obsługujące  płatności elektroniczne – w przypadku płatności elektronicznych lub karta płatniczą, Administrator udostępnia dane Użytkownika, podmiotowi w zakresie niezbędnym do realizacji płatności,
 • firmy księgowe – Administrator korzysta z usług firmy księgowej, której udostępnia dokumenty podatkowe, w celu poprawnego rozliczenia z Urzędem Skrabowym,
 • firmy techniczne – Administrator korzysta z usług firmy informatycznej zapewniającej ciągłość działania systemów informatycznych, backup itp. Serwis jest utrzymywany w firmie hostingowej, natomiast rozbudową Serwisu, zajmuje się firma developerska.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, co do zasady przez okres związany z realizacją usługi lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody albo wyrażenia skutecznego sprzeciwu.

W pozostałych przypadkach Administrator przewiduje następujący czas przetwarzania danych osobowych użytkownika:

 • informacje zawarte w dokumentach sprzedaży – czas wynikający z przechowywania ksiąg rachunkowych tj. 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym.
 • w przypadku dochodzenia roszczeń lub praw Administratora – czas przetwarzania danych osobowych wynosi 3 lata i jest związany z okresem przedawnienia roszczeń w stosunku do drugiej strony umowy.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator może przekazać dane osobowe poza obszar EOG tylko w razie koniczności,
z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony tj.

 • podmiotom, wobec których została wydana stosowana decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosując klauzule umowne, wydane przez Komisję Europejską,
 • przekazując dane do USA, wyłączenie podmiotom uczestniczącym w programie Privacy Shield, zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

 

Prawa Użytkownika Serwisu

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym w RODO, Administrator informuje o następujących prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane w Serwisie:

 • Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia swoich danych, zgodnie z art. 15-21 RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody – Użytkownik może w każdym momencie cofnąć zgodę wydaną Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu – Użytkownik może wnieść sprzeciw do dalszego przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,

W celu egzekwowania powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Wniosek powinien precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie i powinien być przesłany drogą elektroniczną na adres: iod@wydawnictwopoznanskie.com

Jeżeli IOD nie będzie mógł zidentyfikować osoby lub ustalić treści żądania, zwróci się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.

 

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Dane kontaktowe

Serwis jest własnością: Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fredry 8, 61-701 Poznań. Kontakt z Administratorem przez email: iod@wydawnictwopoznanskie.com