Konkurs „Tajemniczy ogród – książki z autografem”

1.Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o.

Konkurs „Tajemniczy ogród – książki z autografem” trwa od 10:00 09.05 do 23.59 12.05.2023

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu ,,Tajemniczy ogród – książki z autografem”.

Przewidujemy dwóch zwycięzców wyłonionych na podstawie kreatywności zamieszczonego komentarza konkursowego pod postem konkursowym.

Zadanie konkursowe polega na odpowiedzeniu na pytanie konkursowe.

Nagrodą w konkursie są 2 pakiety 4 książek z autografem autorów – przewidujemy dwóch zwycięzców. Na każdego przypada jeden, wybrany pakiet.

 

Zasady konkursu

  1. Bycie obserwatorem profilu @wydajenamsie oraz @wydawnictwopoznanskie

2. Odpowiedzenie w komentarzu na pytanie konkursowe: Co literatura zmieniła w Twoim życiu? oraz wybranie spośród w 2 pakietów książek jednego.

3. Oznaczenie profilu @wydajenamsie na ww. treści.

Wygrywają autorzy dwóch najbardziej kreatywnych komentarzy.

Wyniki pojawią się do 15.05 na Stories profilu @wydajenamsie oraz zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej.

 

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Wydawnictwo Poznańskie, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl

 

Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy będą przetwarzane:

 

w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,

 

w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,

w celach marketingowych.

Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

 

Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, korzystając z podanego powyżej adresu mailowego. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestników:

imię i nazwisko,

nazwa profilu konta na Instagramie.

 

Administrator danych będzie zbierał ponadto od Zwycięzcy następujące dane:

adres do korespondencji (wysyłki nagrody).

 

Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz Administratora, w tym: dostawca poczty elektronicznej, firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów informatycznych Administratora. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane z racji wykorzystania platformy Instagramowej zostaną upublicznione w Internecie, a sama platforma jest wpisana do privacy shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

Dane Zwycięzcy zostaną opublikowane na profilu Instagramowym Wydaje nam się.