Konkurs non-fiction

Weź udział w naszym konkursie i wygraj 3 wybrane książki z kategorii non-fiction z księgarni Wydaje nam się.

1.Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o.
Konkurs „Non-fiction” trwa od 16.02.2023 do 18.02.2023 do godziny 20:00. Wyniki
podane zostaną 23.02.2023 do godziny 16:00
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu „Non-fiction”
Nagrodą w konkursie są 3 wybrane książki z kategorii non-fiction z księgarni Wydaje nam się. Wygrywa jedna osoba. Konkurs odbywa się na Instagramie księgarni Wydaje nam się.

Zasady konkursu:

1) Bycie obserwatorem profilu @wydajenamsie na Instagramie.

2) Udostępnienie posta z informacją o konkursie na swoim Instastories.

3) Za pomocą komentarza odpowiedzenie na pytanie konkursowe: Jaką książką zachęciłbyś innych do czytania książek z kategorii „non-fiction” (np. reportaż) i dlaczego?

Wyniki podane zostaną za pośrednictwem Instastories księgarni Wydaje nam się oraz zwycięzca lub zwyciężczyni poinformowany/poinformowana zostanie w wiadomości prywatnej. Szczegóły znajdziesz w pełnym regulaminie (poniżej) oraz na naszym Instagramie. Powodzenia! 💙

II. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest
Wydawnictwo Poznańskie, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8. Przetwarzanie danych osobowych
odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych). Jest to niezbędna do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą.

2. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za
pośrednictwem adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl

3. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy będą przetwarzane:
• w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,
• w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem
koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

5. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, korzystając z
podanego powyżej adresu mailowego. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy
ul. Stawki 2.

6. Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
7. Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestników: imię i nazwisko,
adres e-mail, nazwa profilu konta na Instagram

8. Administrator danych będzie zbierał ponadto od Zwycięzcy następujące dane: adres do
korespondencji (wysyłki nagrody).

9. Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz Administratora, w
tym: dostawca poczty elektronicznej, firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów
informatycznych Administratora, firma kurierska. Podmioty przetwarzają dane na podstawie
umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane z
racji wykorzystania platformy Instagram zostaną upublicznione w Internecie, a sama platforma
wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opierają się
na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w
odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania
danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.

11. Więcej informacji na temat praktyk przechowywania danych przez Administratora można
znaleźć pod linkiem Polityka prywatności.

12. Koszt wysyłki nagród ponosi Organizator.

13. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu