Konkurs „Tajemnicza książka”

1.Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o.

Konkurs „Tajemnicza książka” trwa od 10:00 07.05 do 23.59 9.05.2023

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu ,,Weekend Moli Książkowych”.

Przewidujemy pięć nagród na każdą aplikację, na której przeprowadzamy konkurs, a więc 5 dla osób na Facebooku oraz 5 dla osób na Instagramie: 5 książek, które uczestnicy wybierają na podstawie krótkiego, jedno-dwuzdaniowego opisu. Na każdego zwycięzce przypada jedna, wybrana książka.

Zadanie konkursowe polega na wybraniu w komentarzu pod postem książki, o którą uczestnik walczy oraz odpowiedzeniu na pytanie konkursowe.

 

Zasady konkursu

  1. Bycie obserwatorem profilu @wydajenamsie na Instagramie bądź Facebooku.

2. Zamieszczenie komentarza ze wskazaniem, która książka w ramach nagrody interesuje zwycięzcę oraz odpowiedź na pytanie konkursowe: „Tajemniczy ogród, bezkresna dżungla – w której książce przyroda jest najpiękniejsza i dlaczego?”

3. Oznaczenie profilu @wydajenamsie na ww. treści.

5 autorów najbardziej kreatywnych odpowiedzi na Instagramie i na Facebooku otrzymają wybrane książki.

Wyniki pojawią się do 12.05 na Stories profilu @wydajenamsie na Instagramie, a także zwycięzcy zostaną poinformowani w odpowiedzi na komentarz konkursowy.

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Wydawnictwo Poznańskie, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl

 

Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy będą przetwarzane:

 

w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,

 

w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,

w celach marketingowych.

Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

 

Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, korzystając z podanego powyżej adresu mailowego. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestników:

imię i nazwisko,

nazwa profilu konta na Instagramie.

 

Administrator danych będzie zbierał ponadto od Zwycięzcy następujące dane:

adres do korespondencji (wysyłki nagrody).

 

Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz Administratora, w tym: dostawca poczty elektronicznej, firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów informatycznych Administratora. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane z racji wykorzystania platformy Instagramowej zostaną upublicznione w Internecie, a sama platforma jest wpisana do privacy shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

Dane Zwycięzcy zostaną opublikowane na profilu Instagramowym Wydaje nam się.