REGULAMIN konkursu „Back 2 school”

I. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o.
Konkurs „Back 2 school” trwa od 30.08.2021 r. godz. 10:00 do 5.09.2021 r. godz. 23:59.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu „Back 2 school”.

II. Zasady konkursu

Uczestnik zapisuje się do newslettera przez formularz na Facebooku, a w komentarzu napisze jaki jest/był jego ulubiony przedmiot w szkole wraz z informacją, jaki zestaw chciałby otrzymać.
Należy polubić profil, post konkursowy i udostępnić go na swojej tablicy.
Zwycięzców konkursu jest dziewięciu.

III. Nagrody:

  1. 3x zestaw Zygzaki
  2. 3x zestaw WnYA
  3. 3x książka „Możesz na mnie liczyć”

Wyniki konkursu „Back 2 school” zostaną podane 06.09.2021 w komentarzu pod postem na Facebooku. Dodatkowo zwycięzcy otrzymają maila z informacją o wygranej.

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Wydawnictwo Poznańskie, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl
2. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy będą przetwarzane:
w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,
w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,
w celach marketingowych.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, korzystając z podanego powyżej adresu mailowego. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestników:
imię i nazwisko,
nazwa profilu konta na Facebooku.
Administrator danych będzie zbierał ponadto od Zwycięzców następujące dane:
adres do korespondencji (wysyłki nagrody).
5. Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz Administratora, w tym: dostawca poczty elektronicznej, firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów informatycznych Administratora. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane z racji wykorzystania platformy Facebook zostaną upublicznione w Internecie, a sama platforma jest wpisana do privacy shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
6. Dane Zwycięzców zostaną opublikowane na profilu Facebookowym Wydaje nam się.
Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
7. Więcej informacji na temat praktyk przechowywania danych przez Administratora można znaleźć pod linkiem http://www.wydawnictwopoznanskie.com/PL-H26/polityka-prywatnosci.html