Konkurs „Inkbook”

1.Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o.

Konkurs „Inkbook” trwa od 12:00 3.08 do 23.59 7.08.2023. Czytnik „Inkbook Calypso Plus” został przekazany w ramach współpracy z firmą Inkbook.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu „Inkbook”.

Przewidujemy jedną osobę zwycięską na podstawie kreatywności zamieszczonego komentarza, będącego odpowiedzią na konkursowe pytanie.

Nagrodą w konkursie jest czytnik e-book Inkbook Calipso Plus (czerwony) oraz 10 wybranych e-booków dostępnych w księgarni Wydaje nam się.

Konkurs znajduje się na Instagramie @wydajenamsie.

Zasady konkursu:

1. Opowiedz na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym: Możesz wgrać na czytnik Inkbook jedną książkę, którą będziesz musiał* czytać do końca życia… Jaka to książka i dlaczego?

Konkurs trwa do 7.08 do godziny 23.59. Wyniki pojawią się 8.08.2023 do 16:00 na Stories profilu @wydajenamsie oraz osoba zwycięska zostanie poinformowana w wiadomości prywatnej.

 

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Wydawnictwo Poznańskie, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl

 

Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy będą przetwarzane:

 

w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,

 

w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,

w celach marketingowych.

Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

 

Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, korzystając z podanego powyżej adresu mailowego. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestników:

imię i nazwisko,

nazwa profilu konta na Instagramie.

 

Administrator danych będzie zbierał ponadto od Zwycięzcy następujące dane:

adres do korespondencji (wysyłki nagrody).

 

Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz Administratora, w tym: dostawca poczty elektronicznej, firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów informatycznych Administratora. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane z racji wykorzystania platformy Instagramowej zostaną upublicznione w Internecie, a sama platforma jest wpisana do privacy shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

Dane Zwycięzcy zostaną opublikowane na profilu Instagramowym Wydaje nam się.