Regulamin – konkurs podczas Poznańskich Targów Książki

1.Postanowienia ogólne

 

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o.

Konkurs „Wydaje nam się & Poznańskie Targi Książki” trwa od 09.03.2023 do 13.03.2023 do godziny 24:00. Wyniki podane zostaną 15.03.2023 do godziny 16:00

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu „Wydaje nam się & Poznańskie Targi Książki”

Nagrodą w konkursie jest 5 wybranych książek z księgarni Wydaje nam się oraz torba „Czytasz? To pięknie”, wygrywają trzy osoby. Konkurs odbywa się na Tiktoku księgarni Wydaje nam się.

 

Zasady konkursu:

 

1) Polubienie Tiktoka konkursowego.

 

2) Napisanie w komentarzu, która z książek dostępnych w księgarni jest Twoją ulubioną.

 

3) Oznaczenie osoby, z którą chciałoby się pojechać na Poznańskie Targi Książki.

 

Wyniki podane zostaną za pośrednictwem Tiktoka księgarni Wydaje nam się oraz zwycięzca lub zwyciężczyni poinformowany/poinformowana zostanie w odpowiedzi na konkursowy komentarz. Szczegóły znajdziesz w pełnym regulaminie (poniżej) oraz na naszym Tiktoku. Powodzenia! 💙

 

 1. Ochrona danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest

Wydawnictwo Poznańskie, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8. Przetwarzanie danych osobowych

odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b Rozporządzeniu Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych). Jest to niezbędna do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której

dane dotyczą.

 

 1. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za

pośrednictwem adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl

 

 1. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy będą przetwarzane:
 • w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,
 • w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,

 

 1. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem

koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

 

 1. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo sprostowania danych,

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, korzystając z

podanego powyżej adresu mailowego. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy

 1. Stawki 2.

 

 1. Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w

sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 1. Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestników: imię i nazwisko,

adres e-mail, nazwa profilu konta na Instagram

 

 1. Administrator danych będzie zbierał ponadto od Zwycięzcy następujące dane: adres do

korespondencji (wysyłki nagrody).

 

 1. Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz Administratora, w

tym: dostawca poczty elektronicznej, firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów

informatycznych Administratora, firma kurierska. Podmioty przetwarzają dane na podstawie

umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane z

racji wykorzystania platformy Instagram zostaną upublicznione w Internecie, a sama platforma

wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opierają się

na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w

odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania

danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

 

 1. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej

określonych celów.

 

 1. Więcej informacji na temat praktyk przechowywania danych przez Administratora można

znaleźć pod linkiem Polityka prywatności.

 

 1. Koszt wysyłki nagród ponosi Organizator.

 

 1. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu