REGULAMIN KONKURSU – Nina Wähä

I. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o.
Konkurs „Nina Wähä z autografem ” trwa od 23.08.2023 r. godz. 10:00 do 25.08.2023 r. godz. 23:59.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu „Nina Wähä z autografem”.

II. Zasady konkursu

Uczestnik konkursu jest obserwatorem profilu „Wydaje nam się” na Instagramie, polubił post konkursowy i w komentarzu podaje tytuł książki, którą chce wygrać („Testament” lub „Babetta”) i odpowiada na pytanie konkursowe: Z czym kojarzy Ci się literatura skandynawska?

Konkurs trwa od 10:00 23.08.23 do 23:59 25.08.23.

Wyniki zostaną podane 28.08.2023 na Instagramie. Dodatkowo zwycięzcy zostaną poinformowani w odpowiedzi na komentarz.

III. Nagrody:

Wygrywają dwie osoby, każda po jednej książce: „Testament” lub „Babetta” Nina Wähä – obie książki z autografem autorki.

Wyniki konkursu „Nina Wähä z autografem” zostaną podane 28.08.2023 w komentarzu pod postem na Instagramie. Dodatkowo zwycięzca zostanie poinformowany w odpowiedzi na komentarz.

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Wydawnictwo Poznańskie, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl
2. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy będą przetwarzane:
w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,
w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,
w celach marketingowych.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, korzystając z podanego powyżej adresu mailowego. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestników:
imię i nazwisko,
nazwa profilu konta na Facebooku.
Administrator danych będzie zbierał ponadto od Zwycięzców następujące dane:
adres do korespondencji (wysyłki nagrody).
5. Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz Administratora, w tym: dostawca poczty elektronicznej, firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów informatycznych Administratora. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane z racji wykorzystania platformy Facebook zostaną upublicznione w Internecie, a sama platforma jest wpisana do privacy shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
6. Dane Zwycięzców zostaną opublikowane na profilu Facebookowym Wydaje nam się.
Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
7. Więcej informacji na temat praktyk przechowywania danych przez Administratora można znaleźć pod linkiem http://www.wydawnictwopoznanskie.com/PL-H26/polityka-prywatnosci.html