O autorze

Autor Dariusz Sikorski

Dr hab., prof. UAM, mediewista zajmujący się kulturą okresu karolińskiego oraz ottońskiego, historią Słowian i Germanów, dziejami Polski do XII w. oraz archeologią średniowieczną,  publikuje również prace z zakresu historii historiografii i teorii historii. Autor książek:  Anglosasi i wpływy anglosaskie w skryptoriach karolińskich do końca IX w. (2005); Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego (2011, 2013); Wczesnopiastowska architektura sakralna (2012); Początki Kościoła w Polsce (2012); Religie dawnych Słowian (2018); współredagował: Grzegorz z Tours, Historie (Historia Franków) (2002, 2012); Archaeologia versus historiam – historia versus archaeologiam (2012); Vademecum historyka mediewisty (2012);  w 2019 ukaże się jego monografia O prawdzie historycznej.

Książki autorstwa Dariusz Sikorski

Bestsellery

25,74 zł 42,90 zł

25,95 zł 49,90 zł

29,94 zł 49,90 zł

29,94 zł 49,90 zł

29,94 zł 49,90 zł

28,74 zł 47,90 zł

32,94 zł 54,90 zł

35,94 zł 59,90 zł

28,55 zł 54,90 zł

29,94 zł 49,90 zł

24,95 zł 49,90 zł

32,94 zł 54,90 zł

24,95 zł 49,90 zł

35,94 zł 59,90 zł

35,94 zł 59,90 zł

35,94 zł 59,90 zł

24,39 zł 46,90 zł

28,55 zł 54,90 zł

32,94 zł 54,90 zł

34,95 zł 69,90 zł