O autorce

Autorka Agnieszka Teterycz-Puzio

Dr hab., absolwentka UMCS w Lublinie, obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień prawno-politycznych okresu rozbicia dzielnicowego na ziemiach polskich oraz badań dotyczących różnych aspektów życia codziennego w średniowieczu. Szczególnie interesują Ją  kwestie związane z  działalnością ludzi średniowiecza, ich mentalnością, sposobem postrzegania świata, zarówno w odniesieniu do książąt i księżnych okresu rozbicia dzielnicowego, jak i przedstawicieli takich grup jak rycerska czy mieszczańska.
W jej dorobku naukowym znajdują się liczne artykuły oraz biografie książąt i księżnych z dynastii Piastów, a także np. prace pokazujące realizację wielkich europejskich idei na ziemiach polskich ( Polscy krzyżowcy. Fascynująca historia wypraw Polaków do Ziemi Świętej, Poznań 2017); czy też wydarzenia związane z burzliwymi zmianami (Zamachy na Piastów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2019).

Książki autorstwa Agnieszka Teterycz-Puzio

Bestsellery

25,74 zł 42,90 zł

29,94 zł 49,90 zł

29,94 zł 49,90 zł

29,94 zł 49,90 zł

24,95 zł 49,90 zł

28,74 zł 47,90 zł

32,94 zł 54,90 zł

35,94 zł 59,90 zł

32,94 zł 54,90 zł

29,94 zł 49,90 zł

29,94 zł 49,90 zł

32,94 zł 54,90 zł

29,94 zł 49,90 zł

35,94 zł 59,90 zł

35,94 zł 59,90 zł

35,94 zł 59,90 zł

35,94 zł 59,90 zł

28,14 zł 46,90 zł

30,20 zł 54,90 zł

32,94 zł 54,90 zł

41,94 zł 69,90 zł